شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


اسماعیل قاسمی‌نژاد

تاریخ تولد : 1345/07/15
تاریخ شهادت : 1365/10/26

ابراهیم مهمان‌نواز

تاریخ تولد : 1342
تاریخ شهادت : 1365/10/03

پرویز درس‌گورابی

تاریخ تولد : 1346/08/03
تاریخ شهادت : 1366/06/26

احمد دهچی

تاریخ تولد : 1340/11/11
تاریخ شهادت : 1361/05/02

محمدتقی(غلام) بخشی گورابی

تاریخ تولد : 1345/11/01
تاریخ شهادت : 1365/10/24

محمد ویشکایی‌زاده

تاریخ تولد : 1345/06/01
تاریخ شهادت : 1365/12/07

محمدعلی زنده‌دل

تاریخ تولد : 1325/07/07
تاریخ شهادت : 1367/04/04

مسعود اسلامی

تاریخ تولد : 1342/09/02
تاریخ شهادت : 1365/10/24

محمد زور آزما مشکاپشتی

تاریخ تولد : 1344/06/01
تاریخ شهادت : 1367/04/21

حسن سهرابی کلاچاهی

تاریخ تولد : 1348/05/02
تاریخ شهادت : 1365/04/22

جستجوی پیشرفته