شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

مشاهده آرشیو »
بهمن بحری خمامی

بهمن بحری خمامی

تولد : 1337/11/29
شهادت : 1360/12/06

علی‌اصغر قاسمی کمار

علی‌اصغر قاسمی کمار

تولد : 1347/05/01
شهادت : 1367/04/31

علیرضا منعم

علیرضا منعم

تولد : 1344
شهادت : 1362/07/11

آیت‌الله ملامحمد خمامی

آیت‌الله ملامحمد خمامی

تولد : 1200
شهادت : 1298

قاسم مسجودی

قاسم مسجودی

تولد : ۱۳۴۴/۰۶/۱۵
شهادت : ۱۳۶۶/۰۱/۱۸

مشاهده آرشیو »