شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 5

آیت‌الله ملامحمد خمامی

آیت‌الله ملامحمد خمامی

تولد : 1200
شهادت : 1298

قاسم مسجودی

قاسم مسجودی

تولد : yyyy/mm/dd
شهادت : yyyy/mm/dd

حبیب روحی

حبیب روحی

تولد : 1361
شهادت : 1394/09/18

هادی عظیمی

هادی عظیمی

تولد : 1345
شهادت : 1366/01/31

محمدرضا ملک‌خواه

محمدرضا ملک‌خواه

تولد : 1340/09/24
شهادت : 1369/10/12

مشاهده آرشیو »