شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


بهمن بحری خمامی

تاریخ تولد : 1337/11/29
تاریخ شهادت : 1360/12/06

علی‌اصغر قاسمی کمار

تاریخ تولد : 1347/05/01
تاریخ شهادت : 1367/04/31

علیرضا منعم

تاریخ تولد : 1344
تاریخ شهادت : 1362/07/11

آیت‌الله ملامحمد خمامی

تاریخ تولد : 1200
تاریخ شهادت : 1298

قاسم مسجودی

تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۶/۱۵
تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۱/۱۸

حبیب روحی

تاریخ تولد : ۱۳۶۱/۱۰/۱۹
تاریخ شهادت : 1394/09/18

هادی عظیمی

تاریخ تولد : 1345
تاریخ شهادت : 1366/01/31

محمدرضا ملک‌خواه

تاریخ تولد : 1340/09/24
تاریخ شهادت : 1369/10/12

علیرضا همتی

تاریخ تولد : 1343
تاریخ شهادت : 1365/12/03

قربانعلی یوسف‌پور تنبلی

تاریخ تولد : 1344/02/15
تاریخ شهادت : 1365/12/26

جستجوی پیشرفته