شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


محمدرضا تیموری

تاریخ تولد : 1338/11/04
تاریخ شهادت : 1360/03/01

پرویز مومنی شیجانی

تاریخ تولد : 1326/07/27
تاریخ شهادت : 1359/10/17

جستجوی پیشرفته