شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


عباسعلی قلی‌پور

تاریخ تولد : 1339/02/12
تاریخ شهادت : 1362/09/16

سیدحسن موسوی خمامی

تاریخ تولد : 1336/06/30
تاریخ شهادت : 1362/07/30

صفر هنرمند خواچکینی

تاریخ تولد : 1339/06/04
تاریخ شهادت : 1362/06/27

غلامحسن ­زحمتکش

تاریخ تولد : 1321/07/23
تاریخ شهادت : 1361/09/24

محمدحسین قربانی

تاریخ تولد : 1340/10/01
تاریخ شهادت : 1361/03/23

محمود صادقی خمامی

تاریخ تولد : 1340/07/25
تاریخ شهادت : 1360/03/05

محمدرضا نیک شیجانی

تاریخ تولد : 1340/12/27
تاریخ شهادت : 1361/01/02

 محمدباقر ابراهیم‌نژاد

تاریخ تولد : 1340/02/20
تاریخ شهادت : 1361/01/02

رحمت ملائی جفرودی

تاریخ تولد : 1334/12/20
تاریخ شهادت : 1360/11/11

احمد فانی

تاریخ تولد : 1338/01/01
تاریخ شهادت : 1360/09/19

جستجوی پیشرفته