شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


مهدی قیامی

تاریخ تولد : 1342/06/15
تاریخ شهادت : 1367/04/21

روح‌الله سالخورده

تاریخ تولد : 1344/01/11
تاریخ شهادت : 1365/01/27

حمید باقری چوکامی

تاریخ تولد : 1337/09/18
تاریخ شهادت : 1367/03/23

داوود حیدری

تاریخ تولد : 1346/04/01
تاریخ شهادت : 1367/04/04

محمد برهانی

تاریخ تولد : 1344/05/02
تاریخ شهادت : 1364/10/28

منوچهر عباسپور

تاریخ تولد : 1340/05/03
تاریخ شهادت : 1364/05/03

رضا بصارتی

تاریخ تولد : 1338/09/07
تاریخ شهادت : 1359/07/27

حجت اسدی

تاریخ تولد : 1351/06/03
تاریخ شهادت : 1372/03/04

بهمن عاشوری گورابی

تاریخ تولد : 1345/11/06
تاریخ شهادت : 1367/05/02

غلامحسین خیرخواه

تاریخ تولد : 1347/03/02
تاریخ شهادت : 1367/05/01

جستجوی پیشرفته