شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


سیدهاشم حسینی

تاریخ تولد : 1341/01/01
تاریخ شهادت : 1367/05/01

محمد ستوده شیجانی

تاریخ تولد : 1346/06/30
تاریخ شهادت : 1367/04/21

ایوب زحمتکش

تاریخ تولد : 1346/01/01
تاریخ شهادت : 1367/05/10

محمد یعقوبی‌پورزاد ویشکایی

تاریخ تولد : 1345/11/01
تاریخ شهادت : 1367/03/29

سیداکبر جعفرزاده

تاریخ تولد : 1344
تاریخ شهادت : 1367/01/15

غیاث‌الدین دهقان شیجانی

تاریخ تولد : 1347/06/02
تاریخ شهادت : 1367/01/15

صادق آقایی فشتکیه

تاریخ تولد : 1346/02/01
تاریخ شهادت : 1366/05/23

محمدرضا راستی

تاریخ تولد : 1344/12/29
تاریخ شهادت : 1366/12/28

مهرداد حسنی‌نژاد

تاریخ تولد : 1345/06/02
تاریخ شهادت : 1366/09/01

فرزاد عابدی‌راد

تاریخ تولد : 1350/06/01
تاریخ شهادت : 1366/12/18

جستجوی پیشرفته