شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


محمدحسین کاظمی‌پور خمامی

تاریخ تولد : 1347/12/29
تاریخ شهادت : 1366/11/08

مسعود پورپیر مرزدشتی

تاریخ تولد : 1347/02/15
تاریخ شهادت : 1366/09/04

حسن محمدی

تاریخ تولد : 1339/01/02
تاریخ شهادت : 1365/10/26

حجت حیدرزاده تنبلی

تاریخ تولد : 1345/06/01
تاریخ شهادت : 1365/08/03

بهروز قاسمی

تاریخ تولد : 1347/02/22
تاریخ شهادت : 1365/06/10

کاظم روشنایی خمامی

تاریخ تولد : 1344/12/01
تاریخ شهادت : 1365/04/05

قربانعلی فرید خمامی

تاریخ تولد : 1344/03/05
تاریخ شهادت : 1365/02/31

خسرو نبی‌پور

تاریخ تولد : 1345/12/01
تاریخ شهادت : 1365/02/13

علی نقی‌زاده خواچکینی

تاریخ تولد : 1344/07/01
تاریخ شهادت : 1364/07/08

علی رحیم‌زاده متحد

تاریخ تولد : 1317/06/01
تاریخ شهادت : 1364/05/09

جستجوی پیشرفته