شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : ویدئو


میزبانی خمام از ۳ شهید گمنام

یکشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۳:۰۲

در دیدار با پدر شهید حمید باقری

دوشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۱

در دیدار با مادر شهید هاشم حسینی

دوشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۲

گفتگو با مادر شهید نادر نژادی

یکشنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۵

بیوگرافی سردار شهید مهدی شریفی‌پور

سه شنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۲ - ۳:۰۴

جستجوی پیشرفته