شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


قاسم آذر سروش

تاریخ تولد : 1341
تاریخ شهادت : 1361/06/10

محمدرضا نوروزپور فتاتویی

تاریخ تولد : 1345
تاریخ شهادت : 1366/09/02

کریم فتحی فتاتویی

تاریخ تولد : 1346/05/30
تاریخ شهادت : 1366/05/03

علی قاسم‌زاده

تاریخ تولد : 1334/03/01
تاریخ شهادت : 1367/05/02

ناصر خاکباز طالمی

تاریخ تولد : 1341/07/01
تاریخ شهادت : 1366/06/26

محمد محمودیان جفرودی

تاریخ تولد : 1344/12/29
تاریخ شهادت : 1366/04/05

باقر تقی‌پور

تاریخ تولد : 1345/01/01
تاریخ شهادت : 1366/05/10

مرتضی شفیعی

تاریخ تولد : 1345/12/01
تاریخ شهادت : 1364/05/07

محمود ترابی جفرودی

تاریخ تولد : 1337/03/02
تاریخ شهادت : 1359/10/23

سیدمحمدجواد میری جفرودی

تاریخ تولد : 1352/07/01
تاریخ شهادت : 1372/07/26

جستجوی پیشرفته