شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


محمد معبودی

تاریخ تولد : 1342/03/01
تاریخ شهادت : 1367/02/29

ناصر صفرزاده مقدم

تاریخ تولد : 1346/12/02
تاریخ شهادت : 1366/12/04

محمد برزگر کلاچاهی

تاریخ تولد : 1345/12/03
تاریخ شهادت : 1366/03/28

نادر نژادی کلاچاهی

تاریخ تولد : 1341
تاریخ شهادت : 1363/03/15

مهدی رستگاری کلاچاهی

تاریخ تولد : 1335/12/20
تاریخ شهادت : 1361/02/10

کریم نقدی

تاریخ تولد : 1344/05/30
تاریخ شهادت : 1366/03/28

غلامرضا یوسفی

تاریخ تولد : 1346/07/03
تاریخ شهادت : 1367/03/14

ناصر اصغرنژاد

تاریخ تولد : 1345/12/01
تاریخ شهادت : 1366/01/10

رضا جمشیدی‌پور

تاریخ تولد : 1345
تاریخ شهادت : 1367/01/09

سیدفاضل میرحسینی

تاریخ تولد : 1344/03/01
تاریخ شهادت : 1367/04/21

جستجوی پیشرفته