شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


سیدمرتضی میری جفرودی

تاریخ تولد : 1344/12/26
تاریخ شهادت : 1367/05/15

امیر آسوده

تاریخ تولد : 1347/11/06
تاریخ شهادت : 1367/04/21

علیرضا نائمی گورابی

تاریخ تولد : 1347/09/07
تاریخ شهادت : 1367/03/29

رضا سیار کلاچاهی

تاریخ تولد : 1347/03/02
تاریخ شهادت : 1366/05/13

غلامرضا دهقانی گورابی

تاریخ تولد : 1345/11/01
تاریخ شهادت : 1366/05/10

یوسف رجبی‌نیا گورابی

تاریخ تولد : 1344/05/20
تاریخ شهادت : 1364/11/24

محمد برنجکار

تاریخ تولد : 1341
تاریخ شهادت : 1361/08/10

محمدنقی کشتکار

تاریخ تولد : 1339/09/01
تاریخ شهادت : 1365/10/24

ابراهیم علیجانی

تاریخ تولد : 1347/02/08
تاریخ شهادت : 1367/07/23

ابراهیم هاشم‌زاده گورابجیری

تاریخ تولد : 1318/06/24
تاریخ شهادت : 1360/11/22

جستجوی پیشرفته