شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : شهدا


عیسی عاشوری

تاریخ تولد : 1343/07/02
تاریخ شهادت : 1364/05/07

علیرضا میرزایی‌پور دافچاهی

تاریخ تولد : 1339/09/09
تاریخ شهادت : 1366/08/06

قربانعلی پورعاشوری

تاریخ تولد : 1343/03/02
تاریخ شهادت : 1362/10/03

گمنام

تاریخ تولد : حدود 20 سال
تاریخ شهادت : 1367/05/05

جمشید نیکنام کویشاهی

تاریخ تولد : 1340/02/05
تاریخ شهادت : 1366/11/04

جمشید عاشوری دافچاهی

تاریخ تولد : 1342/01/01
تاریخ شهادت : 1367/04/21

رمضانعلی حیدری دافچاهی

تاریخ تولد : 1345/05/02
تاریخ شهادت : 1365/06/18

حمیدرضا صنعتی

تاریخ تولد : 1343/01/01
تاریخ شهادت : 1365/02/28

سیروس فلاح حق‌شناس

تاریخ تولد : 1346/12/08
تاریخ شهادت : 1366/02/05

هادی پاداش برمچی

تاریخ تولد : 1345/06/01
تاریخ شهادت : 1367/03/31

جستجوی پیشرفته