شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید پرویز درس‌گورابی


نام شهید : پرویز درس‌گورابی
نام پدر : علی‌اصغر
تاریخ تولد : 1346/08/03
محل تولد : چاپارخانه
یگان خدمت : لشکر 88 زرهی زاهدان
تاریخ شهادت : 1366/06/26
محل شهادت : سومار
گلزار شهید : کاچای چاپارخانه


جستجوی شهید