شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید پرویز مومنی شیجانی


نام شهید : پرويز مومني شیجانی
نام پدر : غلامحسین
تاریخ تولد : 1326/07/27
محل تولد : میانمحله شیجان
یگان خدمت : لشکر 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1359/10/17
محل شهادت : سوسنگرد
گلزار شهید : اتاق شهدای مسجد جامع چوکام


جستجوی شهید