شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید منوچهر عباسپور


نام شهید : منوچهر عباسپور
نام پدر : اسماعیل
تاریخ تولد : 1340/05/03
محل تولد : چوکام
یگان خدمت : 21 حمزه تهران
تاریخ شهادت : 1364/05/03
محل شهادت : جنوب غربی شرهانی
گلزار شهید : مسجد فاطمیه(باباحسن)


جستجوی شهید