شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید مسعود پورپیر مرزدشتی


نام شهید : مسعود پورپیر مرزدشتی
نام پدر : حسن
تاریخ تولد : 1347/02/15
محل تولد : خمام
یگان خدمت : سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1366/09/04
محل شهادت : ماووت
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید