شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمد یعقوبی‌پورزاد ویشکایی


نام شهید : محمد یعقوبی‌پورزاد ویشکایی
نام پدر : تراب
تاریخ تولد : 1345/11/01
محل تولد : خمام
یگان خدمت : لشکر 58 ارتش
تاریخ شهادت : 1367/03/29
محل شهادت : مهران
گلزار شهید : جاویدالاثر مزار نمادین مسجد جامع خمام


جستجوی شهید