شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمد ویشکایی‌زاده


نام شهید : محمد ویشکایی‌زاده
نام پدر : علی
تاریخ تولد : 1345/06/01
محل تولد : مرزدشت
یگان خدمت : سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1365/12/07
محل شهادت : سردشت
گلزار شهید : مسجد مرزدشت


جستجوی شهید