شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمدرضا تیموری


نام شهید : محمد رضا تيموري
نام پدر : سرخامی
تاریخ تولد : 1338/11/04
محل تولد : خواچکین
یگان خدمت : وزرات دفاع کارمند فنی قسمت تسهیلات
تاریخ شهادت : 1360/03/01
محل شهادت : تپه االله‌اکبر
گلزار شهید : اتاق شهدای مسجد جامع خمام


جستجوی شهید