شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمدرضا ملک‌خواه


نام شهید : محمدرضا ملک‌خواه شیجانی
نام پدر : حسین‌علی
تاریخ تولد : 1340/09/24
محل تولد : دهنه‌سر شیجان
یگان خدمت : لشکر 92 زرهی اهواز
تاریخ شهادت : 1369/10/12
محل شهادت : کوشک
گلزار شهید : بهشت زهرای تهران


جستجوی شهید