شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمدحسین قربانی


نام شهید : محمدحسين قرباني
نام پدر : قربانعلی
تاریخ تولد : 1340/10/01
محل تولد : خمام
یگان خدمت : بسیج سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1361/03/23
محل شهادت : بین هویزه و گرخه
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید