شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید قاسم مسجودی


نام شهید : قاسم مسجودی شیجانی
نام پدر : رمضان
تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۶/۱۵
محل تولد : توکسر شیجان
یگان خدمت : نیروی هوایی اهواز
تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۱/۱۸
محل شهادت : شلمچه
گلزار شهید : بهشت زهرای تهران


جستجوی شهید