شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید علیرضا وطن‌دوست


نام شهید : علیرضا وطن‌دوست
نام پدر : علی‌اکبر
تاریخ تولد : 1343/06/02
محل تولد : شیجان
یگان خدمت : 23 نیروهای مخصوص
تاریخ شهادت : 1367/04/15
محل شهادت : سردشت
گلزار شهید : مسجد جامع شیجان


جستجوی شهید