شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید سیروس قاسمی


نام شهید : سیروس قاسمی
نام پدر : ذکریا
تاریخ تولد : 1343
محل تولد : برمچه بالا
یگان خدمت : سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1362/08/07
محل شهادت : سردشت
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد آقا دو برادران برمچه بالا


جستجوی شهید