شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید حسین نوروزی چپرپوردی


نام شهید : حسین نوری
نام پدر : قربان
تاریخ تولد : 1345/05/04
محل تولد : چوکام
یگان خدمت : لشکر 77 خراسان
تاریخ شهادت : 1367/04/22
محل شهادت : ابوقریب
گلزار شهید : بهشت زهرای تهران


جستجوی شهید