شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید احمد کنعانی کوهی


نام شهید : احمد کنعانی کوهی
نام پدر : باقر
تاریخ تولد : 1346/10/12
محل تولد : شیجان
یگان خدمت : سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1364/02/29
محل شهادت : محور سقز
گلزار شهید : مسجد جامع شیجان


جستجوی شهید