شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

موضوع : دیدار و گفتگو


در دیدار با مادر شهید هاشم حسینی

دوشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۲

دیدار مسئولین از خانواده‌های معظم شهدا

چهارشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۷

دیدار از خانواده‌های معظم شهدا

چهارشنبه، ۶ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۶

گفتگو با خانواده شهید حمیدرضا صنعتی

دوشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۳

دیدار با خانواده شهید حمیدرضا صنعتی

جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۲

جستجوی پیشرفته