شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید یوسف رجبی‌نیا گورابی


نام شهید : یوسف رجبی‌نیا گورابی
نام پدر : محمدابراهیم
تاریخ تولد : 1344/05/20
محل تولد : گورابجیر صحرا
یگان خدمت : سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1364/11/24
محل شهادت : فاو
گلزار شهید : مسجد گورابجیر صحرا


جستجوی شهید