شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید کریم فتحی فتاتویی


نام شهید : کریم فتحی فتاتویی
نام پدر : اسماعیل
تاریخ تولد : 1346/05/30
محل تولد : فتاتو
یگان خدمت : لشکر 55 هوابرد شیراز گردان 146
تاریخ شهادت : 1366/05/03
محل شهادت : سومار
گلزار شهید : مسجد فتاتو


جستجوی شهید