شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید کاظم روشنایی خمامی


نام شهید : کاظم روشنایی خمامی
نام پدر : جعفر
تاریخ تولد : 1344/12/01
محل تولد : خمام
یگان خدمت : لشکر 92 زرهی اهواز
تاریخ شهادت : 1365/04/05
محل شهادت : طلائیه
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید