شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید هادی پاداش برمچی


نام شهید : هادی پاداش برمچی
نام پدر : محمد
تاریخ تولد : 1345/06/01
محل تولد : برمچه پایین
یگان خدمت : لشکر 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1367/03/31
محل شهادت : مهران
گلزار شهید : مسجد آقا دو برادران برمچه بالا


جستجوی شهید