شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید نوروزعلی پور‌قربان


نام شهید : نوروزعلی پور‌قربان
نام پدر : رجبعلی
تاریخ تولد : 1344/03/05
محل تولد : فرشکی چوکام
یگان خدمت : 21 حمزه تهران
تاریخ شهادت : 1367/04/29
محل شهادت : نهر عنبر
گلزار شهید : مسجد صاحب الزمان (عج) فرشکی


جستجوی شهید