شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید نبی شریفی بداعی


نام شهید : نبی شریفی بداعی
نام پدر : اسماعیل
تاریخ تولد : 1343/06/30
محل تولد : للـه‌کا
یگان خدمت : لشکر 38 گرگان
تاریخ شهادت : 1366/06/10
محل شهادت : پنجوین عراق
گلزار شهید : مسجد آقا سیدعلی للـه‌کا


جستجوی شهید