شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید ناصر صفرزاده مقدم


نام شهید : ناصر صفرزاده مقدم
نام پدر : محمد
تاریخ تولد : 1346/12/02
محل تولد : کلاچاه دوم
یگان خدمت : لشکر 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1366/12/04
محل شهادت : مهران
گلزار شهید : مسجد میرخورشید کلاچاه دوم


جستجوی شهید