شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید ناصر خاکباز طالمی


نام شهید : ناصر خاکباز طالمی
نام پدر : غلام
تاریخ تولد : 1341/07/01
محل تولد : فشتکه دوم
یگان خدمت : 88 زرهی زاهدان
تاریخ شهادت : 1366/06/26
محل شهادت : سومار
گلزار شهید : مسجد جامع گلشن


جستجوی شهید