شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید نادر شادمان چوکامی


نام شهید : نادر شادمان چوکامی
نام پدر : طالب
تاریخ تولد : 1345/03/01
محل تولد : بلسکله چوکام
یگان خدمت : گروهان 43 لشکر 81 زرهی باختران
تاریخ شهادت : 1367/04/31
محل شهادت : قصر شیرین
گلزار شهید : مسجد فاطمیه(باباحسن)


جستجوی شهید