شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید مهرداد حسنی‌نژاد


نام شهید : مهرداد حسنی‌نژاد
نام پدر : شعبانعلی
تاریخ تولد : 1345/06/02
محل تولد : خمام
یگان خدمت : لشکر 64 ارومیه
تاریخ شهادت : 1366/09/01
محل شهادت : غرب کشور تپه‌ی الله اکبر
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید