شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید مهدی قیامی


نام شهید : مهدی قیامی
نام پدر : رمضانعلی
تاریخ تولد : 1342/06/15
محل تولد : چوکام
یگان خدمت : 21 حمزه تهران
تاریخ شهادت : 1367/04/21
محل شهادت : نهر عنبر
گلزار شهید : جاویدالاثر چوکام


جستجوی شهید