شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید مهدی رستگاری کلاچاهی


نام شهید : مهدی رستگاری کلاچاهی
نام پدر : علی
تاریخ تولد : 1335/12/20
محل تولد : کلاچاه دوم
یگان خدمت : لشکر 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1361/02/10
محل شهادت : کرخه نور
گلزار شهید : مسجد میرخورشید کلاچاه دوم


جستجوی شهید