شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید مهدی حسین‌زاده


نام شهید : مهدی حسین‌زاده
نام پدر : رمضان
تاریخ تولد : 1344/12/01
محل تولد : للـه‌کا
یگان خدمت : لشکر 81 زرهی باختران
تاریخ شهادت : 1366/01/28
محل شهادت : بانه
گلزار شهید : مسجد آقا سیدعلی للـه‌کا


جستجوی شهید