شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید مسعود قاسم‌زاده


نام شهید : مسعود قاسم‌زاده
نام پدر : محمدعلی
تاریخ تولد : 1342/08/10
محل تولد : خواچکین
یگان خدمت : گروه 33 توپخانه جی تهران
تاریخ شهادت : 1364/02/25
محل شهادت : قصر شیرین
گلزار شهید : مسجد جندالله خواچکین


جستجوی شهید