شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید مسعود اسلامی


نام شهید : مسعود اسلامی
نام پدر : رسول
تاریخ تولد : 1342/09/02
محل تولد : اشمنانطالم
یگان خدمت : 77 خراسان
تاریخ شهادت : 1365/10/24
محل شهادت : بین سومار و نفت شهر
گلزار شهید : مسجد امام حسن عسکری (ع) اشمنانطالم


جستجوی شهید