شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید مرتضی شفیعی


نام شهید : مرتضی شفیعی
نام پدر : محمدتقی
تاریخ تولد : 1345/12/01
محل تولد : فشتکه اول
یگان خدمت : سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1364/05/07
محل شهادت : اشنویه
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد بقعه آقا میر محمد فشتکه اول


جستجوی شهید