شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمود فیروزی للـه‌کایی


نام شهید : محمود فیروزی للـه‌کایی
نام پدر : علی اکبر
تاریخ تولد : 1339/04/25
محل تولد : للـه‌کا
یگان خدمت : لشکر 92دزرهیداهواز
تاریخ شهادت : 1365/11/25
محل شهادت : شلمچه
گلزار شهید : مسجد آقا سیدعلی للـه‌کا


جستجوی شهید