شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمود ترابی جفرودی


نام شهید : محمود ترابی جفرودی
نام پدر : رحمت‌الله
تاریخ تولد : 1337/03/02
محل تولد : جفرود بالا
یگان خدمت : 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1359/10/23
محل شهادت : سوسنگرد
گلزار شهید : مسجد جفرود بالا


جستجوی شهید