شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمد ستوده شیجانی


نام شهید : محمد ستوده شیجانی
نام پدر : یعقوب
تاریخ تولد : 1346/06/30
محل تولد : شیجان
یگان خدمت : لشکر 207 زرهی
تاریخ شهادت : 1367/04/21
محل شهادت : دهلران
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید