شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمد زور آزما مشکاپشتی


نام شهید : محمد زور آزما مشکاپشتی
نام پدر : رستم‌علی
تاریخ تولد : 1344/06/01
محل تولد : مشکاپشت
یگان خدمت : لشکر 77 خراسان
تاریخ شهادت : 1367/04/21
محل شهادت : بانی بنوک
گلزار شهید : مسجد امیرالمومنین (ع) مشکاپشت


جستجوی شهید