شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمد برنجکار


نام شهید : محمد برنجکار
نام پدر : محمد
تاریخ تولد : 1341
محل تولد : گورابجیر
یگان خدمت : بسیچ سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1361/08/10
محل شهادت : چشمه در
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد گورابجیر صحرا


جستجوی شهید