شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمدعلی زنده‌دل


نام شهید : محمدعلی زنده‌دل
نام پدر : گداعلی
تاریخ تولد : 1325/07/07
محل تولد : اشمنانطالم
یگان خدمت : جهاد سازندگی
تاریخ شهادت : 1367/04/04
محل شهادت : جزیزه مجنون
گلزار شهید : جاویدالاثر


جستجوی شهید